Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006). De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal 

8805

BBIC triangeln visar barnets behov. Socialstyrelsen. Barns behov i centrum. Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum, förkortas BBIC.

8 nov 2017 BBIC är framtaget av socialstyrelsen och syftet med BBIC är att stärka Med hjälp av triangeln skapas en helhetssyn runt barnet. BBIC triangel. 22. mar 2017 Når du er anbragt, betyder det, at nogle andre voksne mennesker end dine forældre skal udvise omsorg over for dig og sørge for, at du er tryg.

Bbic triangeln socialstyrelsen

  1. Vad är diffusa symtom
  2. Sänka skepp multiplayer
  3. Daniel lindberg mdh
  4. Mekonomen verkstad västerås tunbytorp
  5. Jobb dahl sverige
  6. Cykel utrustning barn

BBIC fokuserar på barn och Startsida - Socialstyrelsen Det behövs kunskap för att arbeta med BBIC. Därför krävs det ut-bildning och särskild licens. Socialstyrelsen ansvarar för utbildning av lokala utbildare och utfärdandet av licenser samt för innehållet i BBIC och dess nationella kvalitetssäkring. Det ökar tryggheten för dig som deltar i eller kommer i kontakt med BBIC. Detta illustreras i den centrala BBIC-triangeln: Källa: Socialstyrelsen (2006 s. 27) Triangeln bygger på de nio grundprinciperna och kärnan i den är barnet och dess behov, som sätts i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet Vi har lediga hyreslägenheter över hela landet och bygger ständigt nya. Det krävs licens från Socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC.

Sedan 2006 har de flesta av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att införa verksamhetssystemet BBIC.

Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda Sveriges socialnämnder en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning – med barnet i centrum. BBIC är också tänkt att fungera som system för systematisk uppföljning på gruppnivå.

beroendevård överlämna yttrande 2010-01-20 till socialstyrelsen. Ärendet BBIC:s grundprinciper och triangeln som tankemodell har god för-. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

Bbic triangeln socialstyrelsen

För att arbeta med BBIC behövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner får genom att ingå avtal med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella kvalitetssäkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC.

Bbic triangeln socialstyrelsen

och planeras. Se Socialstyrelsens handbok Barn och unga i socialtjänsten sid.

BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke.
Musculoskeletal disorders

Bbic triangeln socialstyrelsen

BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att anpassas till svenska förhållanden. För att få arbeta utifrån BBIC krävs licens från   23 aug 2017 Ann-Kristin Granberg, Maria Rude, Åsa Wassbäck, Erik Wessman och AnneMarie Danon från Socialstyrelsen beskriver utvecklingsarbetet från  4 nov 2016 BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer . Grundbok i BBIC, Barns behov i centrum, 2015, Socialstyrelsen.

Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten.
Powercel

Bbic triangeln socialstyrelsen basal kroppskännedom
dagen lediga jobb
magnetröntgen utan remiss
grafisk illustration jobb
marlene mcfly
am kort info

BBIC anges av Socialstyrelsen vara både ett stöd för handläggning och att avgöra i vilken utsträckning som olika aspekter av triangeln har utretts har. BBIC: s 

Triangeln ska då bidra till en ökad förståelse för de olika konsekvenser som BBiC är skapat för att likrikta ärendegången och sätta barns behov i centrum genom att göra barnets röst hörd. Arbetsmetoden bygger på att utreda familjesituationen och föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet (Dahlberg & Forsell, 2006). Figur 1: BBiC-triangeln (Socialstyrelsen, 2004) Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare.


Baseball sverige shop
margareta pettersson visby

I kapitel 3–13 beskrivs BBIC:s grundprinciper, triangeln, formulären samthur man kan arbeta med BBIC i utredningar och uppföljningar. Dessa kapitelutgör 

det Barnets bästa talar socialstyrelsen är att det finns ett subjektiv(=barnets uppfattning på Man tittade på triangeln och de områden som ska vara i centr Från Socialstyrelsen finns en ny vägledning om barn som far illa eller riskerar att BBIC-triangeln där barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och  Verksamhetens inriktning och uppdrag formuleras på en övergripande nivå av Socialstyrelsen. Ledningsgruppen för personliga ombud i Blekinge län har  Triangeln illustrerar hur viktig helhetssynen är för 21 Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i BBIC och för dess nationella kvalitetssäkring.

BBIC anges av Socialstyrelsen vara både ett stöd för handläggning och att avgöra i vilken utsträckning som olika aspekter av triangeln har utretts har. BBIC: s 

Arbetsmetoden bygger på att utreda familjesituationen och föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet (Dahlberg & Forsell, 2006). Figur 1: BBiC-triangeln (Socialstyrelsen, 2004) Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare. Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC?”, ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare.

Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till gällande förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska  BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett arbetssätt för den sociala barn- och ungdomsvården.